Skip to content

Mis on koduvalve ning kuidas seda tasustatakse?

Töölepingu seaduses on kirjas, et valveaeg on aeg, mil töötaja ei ole kohustatud täitma tööülesandeid, aga on kohustatud olema kokkulepitud tingimustel valmis tööandja korralduse alusel tööülesandeid täitma asuma. Seega koduvalve on seaduse silmis valveaeg. Kuna valveajal peab töötaja olema vajadusel valmis koheselt tööülesandeid täitma, tuleb valveaja eest maksta töötajale tasu, mille suurus peab olema vähemalt 1/10 kokkulepitud töötasust. Näiteks kui töötaja töötasu on 10 eurot tunnis, peab tööandja valveaja tunni eest maksma 1 euro. Valveaja osa, mil töötaja asub tööülesandeid täitma (nt kutsutakse haiglasse), loetakse tööajaks ning selle eest peab tööandja maksma töötajale kokkulepitud töötasu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *