Skip to content

MEIST

Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ) on organisatsioon, mis ühendab Eesti nooremarste ja esindab nende huve. Ühendus loodi 1991. aastal.

ENÜ on üks Eesti Arstide Liidu piirkondlikest ühendustest, mis on eeskätt pühendunud noorte arstide huvide kaitsmisele ning paremate õppe- ja töötingimuste loomisele. Erinevalt teistest piirkondlikest liitudest leiab ENÜ liikmeid kõikjalt üle Eesti ja ka laiast maailmast.  ENÜ ei tunnista riigipiire – meie liikmeks võib olla ka väljaspool Eestit töötav arst. Residentuuriõppe jaotatus tsüklitesse ja noorte arstide eneseotsingutest tuleneb meie liikmete liikuvus tööandjate ja tervishoiuasutuste vahel – side ENÜga aga püsib, kuna oleme oma liikmetele alati nõuga ja vajadusel ka jõuga toeks.

ENÜ seisab värskelt lõpetanud arstide võimaluste eest osaleda täiend- ja erialaõppes ning siseneda ka otse tööturule. Teeme tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi, TÜ meditsiiniteaduse valdkonna dekanaadi, Eesti Arstide Liidu ja erinevate Eesti haiglatega. Lisaks oleme tihedates suhetes Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga, kust on hakatuse  saanud paljude ENÜ aktiivsete liikmete tulihingeline tahtmine osaleda tervishoiupoliitika ja -süsteemi kujundamises. Aastatel 2016-2019 toimus koostööprojekt poliitikauuringute keskus Praxisega, et analüüsida residentuuriõppe hetkeseisu Eestis ja naaberriikides.

Väärtustame arstide erialast ja mitteerialast enesetäiendamist ning arstikunsti edendamist kõige laiemas mõttes.

ENÜ liikmeks on oodatud kõik arstikraadiga end hinges noorena tundvad inimesed. Noorusele me numbrit külge ei pane! ENÜsse võib kuuluda ka juba aastakümneid töötanud üldarst või eriarst. Liikmeks arvamine toimub avalduse alusel ja jõustub liikmemaksu tasumisel. Liikmeks astumise kohta loe täpsemalt siit. 

Eesti Nooremarstide Ühenduse kõrgeim otsustusorgan on kord aastas toimuv üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib organisatsiooni juhatus ja volikogu. Juhatus töötab enamasti elektroonsete koosolekute teel. Volikogu, juhatuse ja aktiivgrupi ühised koosolekud toimuvad kord kuus vaheldumisi Tartus ja Tallinnas. ENÜ on European Junior Doctors’ liige (EJD koduleht). EJD kohtumised toimuvad kaks korda aastas. Meid esindab koosolekutel enamasti kolmeliikmeline delegatsioon.