Skip to content

LIIKMEKS ASTUMINE

Miks peaksid Sina ENÜ liikmeks astuma?

Noorte arstide eest seismine, ametiühingusse kuulumine, tervishoiupoliitikas kaasa löömine, kollegiaalsuse edendamine, põnevad seminarid ja hea seltskond – kui mõnigi meie tegevustest Sind kõnetab, siis võiks kuulumine Eesti Nooremarstide Ühendusse ja seekaudu ka Eesti Arstide Liitu olla Sulle tähtis. Just nooremarstid ise näevad oma koolituse ja tööga seonduvaid probleeme kõige lähemalt ning oskavad neile ka parimaid lahendusi leida. Kui me ise oma oleviku ja tuleviku eest ei seisa, siis ei ole alust oodata seda ka teistelt.

Kui Sa aga oled praktilisema meelelaadiga inimene, siis ENÜ liikmena on sul ka järgmised hüved:

  • sul on arstlik vastutuskindlustus
  • iga kuu jõuab soovi korral sinu postkasti ajakiri Eesti Arst
  • enesetäienduseks saab taotleda nii ENÜ koolituse toetust kui ka Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumit
  • soodsam osalemine ENÜ seminaridel ja Eesti Arstide Päevadel 
  • Eesti Arstide Liidu (EAL) liikmestaatuse kõik hüved
  • õigus kandideerida ENÜ juhatusse ja volikogusse, lisaks õigus kandideerida EALi volikogusse ja eestseisusesse.
  • oled osa Eesti ainukesest nooremarste ühendavast organisatsioonist ja Sinu arvamus loeb!

Liikme põhikirjalised kohustused:

  • Maksta liikmemaksu
  • Järgida ENÜ põhikirja ja otsuseid
  • Aidata kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele

Liikme kohustus aidata kaasa ENÜ eesmärkide saavutamisele ei eelda lisatöö tegemist – Sa aitad juba ka ühendusse kuuludes. Samas oleme alati rõõmsad, kui leiad aega osaleda mõnel koosolekul või panustada meie tegevustesse. ENÜ aktiivgrupi meililistiga liitumiseks kirjuta meile eny@eny.ee. Listis olemine ei kohusta Sind millekski, küll aga annab palju võimalusi.

Eesti Nooremarstide Ühendusel oleks väga hea meel ja suur au Sind oma ridades tervitada!
NB! Piirkondlikuks liiduks tuleb valida “Eesti Nooremarstide Ühendus.”

Kõik liikmelisusega (sh liikmemaksu, soodusliikmemaksuga jne) seonduvad küsimused võib saata registripidajale Mai Tarole aadressile liikmed@eny.ee. Muude murede ja küsimustega kirjuta juhatusele eny@eny.ee.

Liitumisankeet Eesti Arstide Liidu kodulehel