Kandideeri residentuurikomisjoni arst-residentide esindajaks! Tähtaeg 05.05.2020

Seoses residentuuri eeskirja muutmisega oodatakse arst-residente kandideerima residentuurikomisjoni arst-residentide esindajaks. Residentuurikomisjon on meditsiiniteaduste valdkonna juures olev komisjon, mille peamiseks ülesandeks on residentuuriprogrammide hindamisaruannete läbivaatamine, arutamine, võimalike muudatuste tegemine ja aruannete heakskiitmine. Residentuurikomisjoni kuulub 2 arst-residentide esindajat. Töömaht ja kooskäimise sagedus saab seega ilmselt eelkõige sõltuma aruannete kvaliteedist ja nende esitamise ajast.

Arst-residentide esindajaks residentuurikomisjoni on oodatud kandideerima kõik residendid, kelle jaoks on oluline residentuuriõppe kvaliteet ja kes soovivad kaasa rääkida residentuuri arendamisel. Kandideerimiseks tuleb kandidaadi nimi saata kirjalikult valimiskomisjoni ja TÜ üliõpilaskonna esimehele Allan Aksiimile (allan.aksiim@ut.ee) hiljemalt 05.05.2020.
Hääletada saavad kõik arst-residendid (kes on residentuuri nimekirjas 01.05.2020 seisuga) 12.05.2020 kell 00:00 kuni 13.05.2020 kell 23:59 www.valimised.ut.ee lehel.

Lisainfo ENÜ ja residentuuri meililistis. Küsimuste korral saate pöörduda Anett Riismaa poole (anettriismaa@gmail.com)
...

View on Facebook