Skip to content

Mitu tundi on seadusega maksimaalselt lubatud tööd teha?

Arst-residendile võib rakendada maksimaalset töökoormust vastavalt EV seadustele (TLS § 43 lg 1 ja TLS § 46 lg 3), mille järgi ei tohi maksimaalne töökoormus isegi koos ületundidega ületada 52 tundi nädalas. Mõningates tervishoiuasutustes on kasutusel ka summeeritud tööaja arvestamine (teatud perioodi jooksul ei tohi ületada selle perioodi peale maksimaalselt lubatud töötunde, näiteks ühes kui ühes kuus teed 300 tundi, siis järgmises 100). Vastavalt kollektiivleppele ei tohi summeeritud tööaja arvestusperioodi pikkus ületada 4 kuud. Residendi normkoormus on 40 tundi nädalas ja ületundide tegemine on kahepoolne kokkulepe ning peab saama ka tasustatud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *