Skip to content

Millal ja kui palju saan puhkusehüvitist?

Kui arst-resident töötab terve õppeaasta sama tööandja juures, siis saab töötaja kogu puhkuseraha kätte tegeliku puhkuse ajal. Kui aga arst-resident vahetab aasta jooksul tööandjaid, siis tuleb silmas pidada mõnda erisust. Kui resident ei ole residentuuritsükli jooksul ühe tööandja juures oma puhkust kasutanud, siis töölepingu lõpetamisel makstakse välja puhkusehüvis kasutamata jäänud puhkuse eest. Ühe kuu töötamise eest tekib õigus 2,33 puhkusepäevale, 12 kuu eest 28 päevale. Vastavalt kuude arvule, palju resident ühe tööandja juures töötab, makstakse ka hüvitist. Puhkusehüvitis peaks kajastuma viimasel palgalehel, mille resident tööandjalt tsükli lõppedes saab (palgalehel sõnastuses „residendi puhkuse kompensatsioon” või muud sarnast). Puhkusehüvitis laekub koos viimase töötasuga residendi kontole. Meeles peab seega pidama, et suvepuhkuse väljavõtmise ajal saadav puhkusehüvitis võib olla üsnagi väike, kui tehakse residentuuritsükleid erinevate tööandjate juures. Põhjuseks, nagu eelnevalt seletatud, on see, et aasta jooksul on puhkuseraha ette välja makstud.
Igal juhul pöörake tähelepanu oma palgalehtedele ja kontole laekunud summadele. On olnud juhuseid, kui puhkusehüvitis jäi residentuuritsükli lõppedes saamata (s.t vahetati tööandjat ja eelmine tööandja jättis kasutamata puhkuse kompenseerimata). Sellisel juhul tuleb residendil kõigepealt võtta ühendus vastava tööandja personaliosakonnaga, millega mure tavaliselt laheneb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *