Skip to content

Mida tuleb teha haigeks jäämisel?

Arst-resident on töölepingulises suhtes ja alates 26. aprillist 2018 kehtib kõigile residentidele katkematu ravikindlustus kuni residentuuri lõpuni olenemata tsüklite pikkusest. Haigestumisel tuleb esimesel võimalusel teatada sellest juhendajale või osakonnajuhatajale ning võtta ühendust oma perearstiga, et alustada haigusleht. Lühiajalise haigestumise korral on mõnes töökohas võimalik ka kokkuleppel juhendajaga olla paar päeva kodus ilma haiguslehte alustamata. Võib juhtuda, et pikema haigestumise korral soovitab dekanaat ja üldjuhendaja residentuur peatada tervislikel põhjustel. Tööandja maksab reeglina haigushüvitist kuni töölepingu lõppemiseni ja seda haigestumise 2.-5. päeva eest. Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ning järglehed maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et vahepeal töösuhe lõpeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *