Skip to content

Kuidas makstakse öösel töötamise eest?

Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja kollektiivlepingu alusel töö eest 1,35-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Seadus ütleb siiski, et öötöö ja riigipühal tehtava töö võib kokkuleppel töötajaga hüvitada ka vabas ajas (seaduse järgi aeg, mis lisatakse kohustuslikule puhkeajale).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *