Skip to content

Kuidas hüvitatakse ületunnitöö?

Ületunnitöö on töötamine üle kokkulepitud tööaja. Ületunnitöö on kokkulepitud tööaega ületav töö olenemata sellest, kas töötaja töötab täistööajaga või osalise tööajaga. Töölepingu seaduse järgi on ületunnitööd võimalik hüvitada kas vaba ajaga või rahaga. Ületunnitöö hüvitamiseks mõeldud vaba aeg antakse kokkulepitud tööajast ning tasustatakse seetõttu nagu tavaline tööaeg. Ületunnitöö hüvitamisel rahas tuleb tööandjal maksta töötajale 1,5-kordset töötasu. Kui töötate summeeritud tööaja arvestusega (see on tavaliselt 4 kuud), siis makstakse ületunnitöö koefitsient perioodi lõpus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *