Skip to content

Kuidas arvutatakse haigusehüvitist?

Töötaja haigestumise hüvitamise süsteem on uuenenud 01.01.2021- 31.12.2022. Tööandja maksab hüvitist haigestumise 2. päevast kuni 5. päevani. Haigekassa maksab alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. Mõnes asutuses hüvitab tööandja 1. haiguspäeva 100% ulatuses soodustamaks inimeste haigena koju jäämist. Samuti on näiteks Tallinnas võimalik eesti.ee keskkonnas taotleda 1. haiguspäeva hüvitist (30€).
2. päevast kuni 5. päevani maksab haigushüvitist tööandja töötaja keskmise töötasu alusel. Tööandja arvutab haigushüvitise töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal, hüvitis on 70% töötaja keskmisest töötasust. Alates 6. päevast maksab haigushüvitist haigekassa töötaja päevatulu alusel. Arvestamise aluseks võetakse inimese haiguslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu andmed, mis saadakse maksu- ja tolliametilt. Selle põhjal arvutatakse välja töötaja keskmine päevatulu. Haigushüvitist makstakse päevatulust 70% ulatuses. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.
Töövõimetushüvitist on kindlustatul õigus saada järjest 182 (tuberkuloosi korral 240) kalendripäeva eest. Haiguslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid sellisel juhul hüvitist enam ei maksta. Residentuuris soovitatakse Teile sellises olukorras residentuuri peatamist tervislikel põhjustel.

Vaata lisainfot: https://haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/haigushuvitis-01012021-31122022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *