Skip to content

Kui suur on residendi põhipalk?

Arst-residendi brutopalga arvutamise alus on brutotunnipalk. Brutopalk arvutatakse ühe kuu baasil vastavalt kalendriaasta keskmisele töötundide arvule kuus. Alates 1. aprillist 2021. a on brutotunnipalk 13 eurot ja 85 senti, kollektiivlepingu järgi alates 01.04.2022.a 14,90 eurot tunnis. Seega hetkel ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 2331 eurot ja 37 senti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.