Skip to content

Kui suur on residendi põhipalk?

Arst-residentide töötasuks 2024. aasta 1. aprillist alates on arvestatud 19,67 eurot tunnis. Töötasu tuleb riigieelarvest Tervisekassa kaudu ja kantakse residentuuri baasasutusse vastavalt Tartu ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *