Skip to content

Kui suur on residendi põhipalk?

Arst-residendi brutopalga arvutamise alus on brutotunnipalk. Brutopalk arvutatakse ühe kuu baasil vastavalt kalendriaasta keskmisele töötundide arvule kuus. Arst-residentide töötasuks 2022. aasta 1. aprillist alates on arvestatud 2521,83 eurot kuus. Seega hetkel ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 2521 eurot ja 83 senti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *