Skip to content

Kui suur on residendi põhipalk?

Arst-residentide töötasuks 2023. aasta 1. aprillist alates on arvestatud 3018,68 eurot kuus. Töötasu tuleb riigieelarvest haigekassa kaudu ja kantakse residentuuri baasasutusse vastavalt Tartu ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *