Skip to content

Kas arst-resident peab tegema “tasuta” valveid?

Kuna arst-resident sõlmib praktikabaasiga töölepingu, siis lepingule kehtib Töölepingu seaduse § 1: “Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu.” Seega “tasuta” valveid tegema ei pea, kuid mõnede erialade residentuuriprogrammis on teatud arv valvetunde kohustuslik. Näiteks 4×12 ja 2×12 valvetundi on vastavalt kirurgia ja ortopeedia residentuuriprogrammis kohustuslikud valved, kuid see ei tähenda mitte seda, et need on “tasuta” valved, vaid seda, et neid peaks tegema residendi normtööaja sees. Koos valvetega ei tohi töökoormus ületada keskmiselt 40 tundi nädalas. Öövalvete järgselt on kõigil arstidel, sh ka residentidel õigus puhkusele. Kui residendid soovivad valve järgselt päevasel ajal näiteks operatsioonitoas oskusi omandada ja jäävad osakonda tööle oma vabast ajast, ei saa sundida tööandjat selle eest maksma. Ületöötunnid on aga tööandjal kohustuslik korvata kas vaba aja või rahaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *