Meist

Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ) on mittetulundusühing, mis koondab Eesti nooremarste ning esindab nende huve. Ühendus loodi 1991. aastal.

ENÜ on üks Eesti Arstide Liidu piirkondlikest ühendustest, mis on eeskätt pühendunud noorte arstide huvide kaitsmisele ja murede lahendamisele. ENÜ seisab hea arstiteaduse põhiõppele järgneva väljaõppe – peamiselt residentuuri, kuid ka teiste töövõimaluste – arendamise eest. Teeme tihedat koostööd TÜ arstiteaduskonna, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja Arstiteaduskonna Üliõpilaskoguga arstiteaduse põhiõppe täiustamisel. Väärtustame arstide erialast enesetäiendamist ja arstikunsti edendamist laiemas mõttes.

ENÜsse võib kuuluda igaüks, kes on lõpetanud vähemalt arstiteaduskonna 5. kursuse ja on selleks soovi avaldanud.
Noorust me numbriga ei defineeri, seega võib ENÜsse kuuluda ka juba aastakümneid töötanud eriarst. ENÜ ei tunne riigipiire – meie liikmeks võib olla väljaspool kodumaad töötav arst. Liikmeks arvamine toimub avalduse alusel ja liikmemaksu tasumisega. Vaata, kuidas liikmeks astuda, siit.

Eesti Nooremarstide Ühenduse kõrgeim otsustusorgan on kord aastas toimuv üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib organisatsiooni juhatus ja volikogu. Koosolekud toimuvad enamasti iga kuu esimesel pühapäeval vahelduvalt Tartus ja Tallinnas.

ENÜ on European Junior Doctors liige (EJD koduleht). EJD kohtumised toimuvad kaks korda aastas. Meid esindab EJD koosolekutel Rille Pihlak.