Juhid

ENÜ juhatus

Nimi

E-post

Kristjan Martin Kasterpalu kristjan.kasterpalu@gmail.com
Mann Randaru mann.randaru@gmail.com
Elinor Õunap elinor.ounap@gmail.com


ENÜ volikogu

Nimi

Marta Velgan
Saara Sadrak
Joel Lumpre
Triin Perkson
Anett Riismaa
Jaarika Järviste